Πρόγραμμα Σπουδών

Α', Β', Γ' Γυμνασίου

Α', Β', Γ' Λυκείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο φροντιστήριο μας οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα παρακάτω:

Τμήμα σχολικής μελέτης: Καθημερινή 3ωρη μελέτη για την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας του σχολείου. (Περιλαμβάνει μαθηματικά, φυσική, αρχαία, ιστορία, γεωγραφία, γλώσσα)

Τα δύο προγράμματα μπορούν να επιλεχθούν και συνδυαστικά, δηλαδή καθημερινή μελέτη και επιπλέον φροντιστηριακή υποστήριξη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα της επιλογής σας.

Φροντιστηριακή υποστήριξη βασικών μαθημάτων

 • Μαθηματικά 2 ώρες
 • Αρχαία Ελληνικά 1 ώρα
 • Νέα Ελληνικά 1 ώρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο φροντιστήριο μας οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα παρακάτω:

Τμήμα σχολικής μελέτης: Καθημερινή 3ωρη μελέτη για την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας του σχολείου. (Περιλαμβάνει μαθηματικά, φυσική χημεία, αρχαία, ιστορία, γεωγραφία, γλώσσα)

Τα δύο προγράμματα μπορούν να επιλεχθούν και συνδυαστικά, δηλαδή καθημερινή μελέτη και επιπλέον φροντιστηριακή υποστήριξη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα της επιλογής σας.

Φροντιστηριακή υποστήριξη βασικών μαθημάτων

 • Μαθηματικά 2 ώρες
 • Φυσική 1 ώρα
 • Χημεία 1 ώρα
 • Αρχαία Ελληνικά 1 ώρα
 • Νέα Ελληνικά 1 ώρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο φροντιστήριο μας οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα παρακάτω:

Τμήμα σχολικής μελέτης: Καθημερινή 3ωρη μελέτη για την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας του σχολείου. (Περιλαμβάνει μαθηματικά, φυσική, αρχαία, ιστορία, γεωγραφία, γλώσσα)

Τα δύο προγράμματα μπορούν να επιλεχθούν και συνδυαστικά, δηλαδή καθημερινή μελέτη και επιπλέον φροντιστηριακή υποστήριξη σε ένα ή περισσότερα μαθήματα της επιλογής σας.

Φροντιστηριακή υποστήριξη βασικών μαθημάτων

 • Μαθηματικά 3 ώρες
 • Φυσική 1 ώρα
 • Χημεία 1 ώρα
 • Αρχαία Ελληνικά 1 ώρα
 • Νέα Ελληνικά 1 ώρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Άλγεβρα 3 ώρες
 • Γεωμετρία 1,5 ώρα
 • Φυσική 2 ώρες
 • Χημεία 1,5 ώρα
 • Έκθεση 1,5 ώρα
 • Αρχαία Ελληνικά 2 ώρες

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ​

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Μαθηματικά προσανατολισμού 2,5 ώρες
 • Φυσική προσανατολισμού 2 ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Αρχαία Ελληνικά 3 ώρες

προετοιμασια για την Γ λυκειου

 • Μαθηματικά 1 ώρα
 • Φυσική 1 ώρα
 • ΑΟΘ 1 ώρα
 • Αρχαία Ελληνικά 1 ώρα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Μαθηματικά 5 ώρες
 • Φυσική 4 ώρες
 • Χημεία 3 ώρες
 • Βιολογία 3 ώρες
 • Έκθεση 2 ώρες

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Αρχαία Ελληνικά 4 ώρες
 • Κοινωνιολογία 2 ώρες
 • Ιστορία 2 ώρες
 • Έκθεση 2 ώρες

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • Μαθηματικά 5 ώρες
 • ΑΕΠΠ 3 ώρες
 • ΑΟΘ 2 ώρες
 • Έκθεση 2 ώρες

Γ' ΕΠΑ.Λ.

 • Μαθηματικά 3 ώρες
 • Έκθεση 2 ώρες
 • Μάθημα ειδικότητας 1 - 1 ώρα
 • Μάθημα ειδικότητας 2 - 1 ώρα
Επισκεφτείτε το χώρο μας για να βρούμε το διδακτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, συνδυάζοντας την ποιότητα των μαθημάτων με προσιτές τιμές.