Μέθοδοι Διδασκαλίας

Πρότυπη Φροντιστηριακή Εκπαίδευση

Γυμνασίου - Λυκείου

Με σωστά δομημένα προγράμματα σπουδών

Για σωστή προετοιμασία πριν τις εξετάσεις απαιτείται έγκαιρη κάλυψη της ύλης και ολοκληρωμένη επανάληψη

Με τους συνεργάτες καθηγητές μας

Άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, με συγγραφικό έργο και ειδικευμένοι σε θέματα διδακτικής

Με τμήματα 5-6 ατόμων

Ο διδάσκων μπορεί να ασχοληθεί με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά και να επιτύχει τους διδακτικούς του στόχους

Με ολοκληρωμένη πρόταση μελέτης στον μαθητή

Οι μαθητές μας αξιοποιούν τον χρόνο τους πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, συνδυάζοντας τις παροχές του φροντιστηρίου μας, καθώς προσφέρεται διαμορφωμένος χώρος ως κέντρο μελέτης-αναγνωστήριο

Με ιδιαίτερα μαθήματα

Με γνώμονα την προσφορά στον μαθητή, καλύπτουμε οποιαδήποτε ανάγκη του με εξατομικευμένο μάθημα για βέλτιστο αποτέλεσμα

Ειδικές τιμές σε ανέργους και σε αδέλφια

Επισκεφτείτε το χώρο μας για να βρούμε το διδακτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, συνδυάζοντας την ποιότητα των μαθημάτων με προσιτές τιμές.